Meld u aan!

Ledenraad

De ledenraad vormt het hart van de Ledenvereniging. De ledenraad bestaat uit minimaal 12 personen uit de regio die de 20.000 leden vertegenwoordigen en komt regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen in de maatschappij te bespreken, zodat we onze diensten en services aan kunnen passen op de vraag van onze leden!

Onderdeel van de ledenraad is het bestuur, dat bestaat uit:

Bestuur:

Jos Becker, Voorzitter
Anja Bosman, Secretaris
Jack Mulder, Penningmeester
Jan ter Horst, Algemeen Bestuurslid
Frank Kodden, Bestuurder Zorggroep Oude en Nieuwe Land

De overige leden van de ledenraad zijn: Diet Maissan, Annie Hoen, Chris voor den Dag, Nellie Oost, Petra Zeeman, Jannie de Groot en Alie van Wijngaarden

“De ledenvereniging is mijn vraagbaak bij alle informatie die ik zoek over zorg, wonen en welzijn.”