Meld u aan!

Disclaimer

Hoewel de Ledenvereniging de inhoud van deze website en haar nieuwsbrieven met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De Ledenvereniging kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie. De Ledenvereniging behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties op deze website te schrappen of deze te weigeren.

Op de website van Ledenvereniging  staan ook links die verwijzen naar websites van derden. Op de inhoud van deze pagina's heeft de Ledenvereniging geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

E-mail
Als u via e-mail contact opneemt met de Ledenvereniging, dient u zich bewust te zijn van de beveiligingsrisico's die e-mailen met zich meebrengt. De Ledenvereniging behandelt alle persoonlijke gegevens van de gebruiker met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. De Ledenvereniging aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

“De ledenvereniging is mijn vraagbaak bij alle informatie die ik zoek over zorg, wonen en welzijn.”