Meld u aan!

Eerste hulp bij kinderongevallen

Kinderen groeien op met vallen en opstaan. Ze onderzoeken de wereld om zich heen zich heen en zien daarbij geen gevaren. In de cursus ‘opgroeien met vallen en opstaan’ leer je wat je als ouder of verzorger kunt doen, wanneer een kind toch iets overkomt. De cursus behandelt onderwerpen als:

  • Reanimatie
  • Vergiftiging
  • Verbranding
  • Verwonding
  • Verdrinking
  • Verstikking
  • Letsels

Daarnaast doe je praktische oefeningen. Na afloop ontvang je een cursusboek, waarin alle behandelde onderwerpen beschreven staan.

Jouw voordeel
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. Niet leden betalen € 93,- of als ze met hun partner komen: €151,-. Leden krijgen een korting, zij betalen € 70,- als ze alleen komen en € 105,- euro als ze de cursus samen met hun partner volgen.

Meer informatie
Kijk op www.zorggroep-onl.nl of stuur een e-mail naar cursussen@zorggroep-onl.nl voor meer informatie.

“De ledenvereniging is mijn vraagbaak bij alle informatie die ik zoek over zorg, wonen en welzijn.”