Meld u aan!

Crisis thuishulp

Het kan gebeuren dat je plotseling aanvullende zorg nodig hebt, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, verzorging en/of verpleging. In deze situatie kun je dag en nacht beroep doen op de crisisthuishulp. Je krijgt de acute zorg maximaal 5 aaneengesloten dagen in de eerste dagen na een crisissituatie. Per dag mag je hier maximaal 6 uur gebruik van maken. In nood op (kleine) kinderen passen of aanwezig zijn bij een demente oudere vallen hier ook onder.

Jouw voordeel
Leden krijgen 1 keer per kalenderjaar (per huishouden) crisis thuishulp vergoed, als andere voorzieningen dit niet vergoeden. Crisis thuishulp aanvragen kan via Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, info@uwledenverening.nl of 0521 53 98 93.

“De ledenvereniging is mijn vraagbaak bij alle informatie die ik zoek over zorg, wonen en welzijn.”