Meld u aan!

Crisis thuishulp

Crisishulp in geval van nood

Het kan gebeuren dat u plotseling aanvullende zorg nodig heeft, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, verzorging en/of verpleging. In deze situatie kunt u dag en nacht beroep doen op de crisisthuishulp. U krijgt de acute zorg maximaal 5 aaneengesloten dagen in de eerste dagen na een crisissituatie. Per dag mag u hier maximaal 6 uur gebruik van maken. In nood op (kleine) kinderen passen of aanwezig zijn bij een demente oudere vallen hier ook onder.


Uw voordeel

Leden krijgen 1 keer per kalenderjaar (per huishouden) crisis thuishulp vergoed, als andere voorzieningen dit niet vergoeden. Crisis thuishulp aanvragen kan via Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, info@uwledenverening.nl of 0521 53 98 93.

“De ledenvereniging is mijn vraagbaak bij alle informatie die ik zoek over zorg, wonen en welzijn.”